Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025 – 31.12.2025
nadlimitní Zadáno 20.03.2024
Rámcová dohoda na provádění nedestruktivního testování potrubí produktovodních linií v ČEPRO, a.s., 2024 - 2028
nadlimitní Zadáno 11.03.2024 07.05.2024 11:00
Dodávky cisternových návěsů PHM do ČEPRO, a.s. 2024 – 2026
nadlimitní Zadáno 04.03.2024 07.05.2024 11:00
Rámcová dohoda - revize, servis a opravy hnacích drážních vozidel v ČEPRO
nadlimitní Zadáno 04.03.2024 30.04.2024 11:00
Rámová dohoda – Vypracování projektové dokumentace PBŘ technické infrastruktury ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 27.02.2024 02.04.2024 10:00
Realizace rekonstrukce systémů PZTS a CCTV skladu PHM Šlapanov
nadlimitní Zadáno 15.02.2024 26.03.2024 11:00
Rámcová dohoda - Opravy, rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 12.02.2024 21.03.2024 10:00
Prováděni sanací a monitoring starých ekologických zátěží v ČEPRO, a.s., 2024 - 2028
nadlimitní Zadáno 09.02.2024 03.04.2024 11:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025 – 31.12.2025
nadlimitní Zadáno 31.01.2024
Rámcová dohoda - Inženýrské a geodetické práce a služby na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 22.01.2024 29.02.2024 10:00
Rámcová dohoda na provádění repasí vozidel CAS, PHA a TA na podvozku MAN a Mercedes-Benz
nadlimitní Zadáno 10.01.2024 20.02.2024 11:00
Opravy a revize kulových uzávěrů, vč. pohonů a jejich koupě
nadlimitní Zadáno 04.01.2024 20.02.2024 10:00
Podpora a rozvoj analytických projektů - analytická platforma IBM
podlimitní Zadáno 22.12.2023 30.01.2024 10:00
Prodloužení licencí produktů Office 365
nadlimitní Zadáno 19.12.2023 19.01.2024 10:00
Rámcová dohoda - Provádění revizí a kontrol elektrických zařízení nízkého napětí a hromosvodů na skladech ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 15.12.2023 26.01.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016