Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Čištění, vývoz, likvidace odpadu a těsnostní zkoušky úkapových nádrží v síti ČS EuroOil
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 25.10.2022 10:00
Rámcová dohoda_Projektová a inženýrská činnost za účelem oprav nebo rekonstrukcí skladovacích kapacit a souvisejících technologií ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 27.10.2022 10:00
Pořízení stroje na likvidaci náletových porostů pro sklad PHL ČEPRO, a.s., Šlapanov
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2022 29.09.2022 11:00
Rámcová dohoda o dodávkách havarijních prostředků
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2022 06.10.2022 10:00
Čištění a údržba stokové sítě na čerpacích stanicích EuroOil, 2023 – 2026
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2022 04.10.2022 11:00
Čištění a defektoskopie ocelových nádrží PHL na ČS
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2022 04.10.2022 10:00
Technický dozor investora a dozor kvality investora, při výstavbě nádrží Hněvice
nadlimitní Hodnocení 02.08.2022 02.09.2022 13:00
Rámcová dohoda - Výkon servisní a periodické činnosti a údržby na technologii čerpacích stanic PHL
nadlimitní Vyhodnoceno 01.08.2022 08.09.2022 10:00
Čištění a opravy nádrží s vnitřní plastovou vrstvou, revize indikačních přístrojů ASF, servis nádrží a šachet včetně vybavení
nadlimitní Hodnocení 29.07.2022 06.09.2022 10:00
Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje aplikace SAP
nadlimitní Vyhodnoceno 26.07.2022 05.09.2022 10:00
Rámcová dohoda o dodávkách OOPP
nadlimitní Hodnocení 22.07.2022 31.08.2022 10:00
Pořízení systému pro řízení čerpacích stanic, poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje SW ŘS ČS a poskytování služeb zajištění HW na ČS, jeho servisu, údržby a pravidelné obměny
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 01.07.2022 16.08.2022 10:00
Ověřování, kalibrace, opravy a servis průtokoměrů a jejich příslušenství na výdejních lávkách PHL v ČEPRO, a.s., 2023 - 2026
nadlimitní Hodnocení 20.06.2022 26.07.2022 11:00
OOPP pro hasiče 2022-2026
nadlimitní Vyhodnoceno 07.06.2022 11.07.2022 10:00
Čištění vodohospodářských děl a zařízení v ČEPRO, a.s., 2022 - 2024
nadlimitní Vyhodnoceno 07.03.2022 26.04.2022 11:00
všechny zakázky