Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Fyzická ochrana skladů PHM a správa poplachových systémů na skladech PHM ČEPRO, a.s., 2019 - 2025
nadlimitní Prokazování kvalifikace 15.11.2018 20.12.2018 11:00
Čištění a revize nádrží s vnitřní plastovou vrstvou
nadlimitní Hodnocení 02.10.2018 08.11.2018 10:00
Čištění a defektoskopie ocelových nádrží PHL na ČS
nadlimitní Hodnocení 02.10.2018 08.11.2018 13:00
Pojištění pohledávek
nadlimitní Hodnocení 25.09.2018 30.10.2018 10:00
Čištění vodohospodářských děl a zařízení 2019-2022
nadlimitní Hodnocení 12.09.2018 22.10.2018 10:00
Pořízení monitorovacího software a integrace systémů technické ochrany na skladech PHM ČEPRO, a.s.
podlimitní Hodnocení kvalifikace 07.09.2018 29.10.2018 11:00
Služby v odpadovém hospodářství v ČEPRO, a.s., 2019 - 2022
podlimitní Hodnocení 04.09.2018 04.10.2018 11:00
Výpočetní technika pro rok 2018
podlimitní Vyhodnoceno 31.08.2018 05.10.2018 10:00
Ověřování, kalibrace, opravy a servis průtokoměrů a jejich příslušenství na výdejních lávkách PHM v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022
nadlimitní Hodnocení 13.08.2018 18.09.2018 11:00
Monitoring odpadních, pitných a podzemních vod v oblasti podnikové ekologie v ČEPRO, a.s., 2019 - 2022
nadlimitní Hodnocení 09.08.2018 25.09.2018 11:00
Dodávky zemního plynu pro čerpací stanice - 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2018 20.08.2018 00:00
Záložní diskové pole
podlimitní Vyhodnoceno 10.07.2018 01.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na nákladní železniční přepravu, 2019 - 2021
nadlimitní Hodnocení 29.06.2018 07.09.2018 11:00
Rámcová dohoda na dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného
nadlimitní Hodnocení 26.06.2018 23.08.2018 09:00
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin
nadlimitní Hodnocení 26.06.2018 23.08.2018 12:00
všechny zakázky