Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Softwarová podpora produktů IBM
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 19.07.2022 10:00
Ověřování, kalibrace, opravy a servis průtokoměrů a jejich příslušenství na výdejních lávkách PHL v ČEPRO, a.s., 2023 - 2026
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2022 26.07.2022 11:00
Rámcová dohoda – Projektová a inženýrská činnost za účelem oprav nebo rekonstrukcí skladovacích kapacit a souvisejících technologií ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 09.06.2022 22.07.2022 10:00
Poskytnutí inženýrské činnosti pro projekty FVE – pozemní instalace
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2022 28.06.2022 10:00
OOPP pro hasiče 2022-2026
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2022 11.07.2022 10:00
Rámcová dohoda - Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2022 08.07.2022 10:00
Poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro platformu ESRI - ArcGIS
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2022 11.07.2022 10:00
Upgrade řídícího systému skladů (2. etapa – SCADA)
nadlimitní Hodnocení 22.04.2022 13.06.2022 10:00
Rozšíření výdejních lávek ve skladu Třemošná
podlimitní Hodnocení 08.04.2022 19.05.2022 10:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce obj. 220 a 360 ve skladu Šlapanov
podlimitní Hodnocení 05.04.2022 20.05.2022 10:00
Čištění vodohospodářských děl a zařízení v ČEPRO, a.s., 2022 - 2024
nadlimitní Vyhodnoceno 07.03.2022 26.04.2022 11:00
Obnova laboratoří 2022 - přístrojové vybavení
podlimitní Hodnocení 03.03.2022 18.04.2022 10:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT
nadlimitní Hodnocení 18.10.2021 18.11.2021 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů po železnici
nadlimitní Hodnocení 18.10.2021 18.11.2021 11:00
Operativní leasing šesti automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2022 - 2026
nadlimitní Vyhodnoceno 12.07.2021 17.08.2021 11:00
všechny zakázky