Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva - Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63
podlimitní Zadáno 28.05.2015 30.06.2015 10:10
SMS server
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2015 08.06.2015 10:00
Nákup kolového traktoru s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 09.06.2015 11:00
UPS Praha, Šlapanov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 05.06.2015 10:00
Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů na skladech ČEPRO, a.s. 2015 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 27.05.2015 10:00
Oprava kalových polí – sklad Cerekvice nad Bystřicí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 29.05.2015 10:00
Nákup médií pro kampaň sítě čerpacích stanic EuroOil_online
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 19.05.2015 10:00
Rámcová smlouva na revize kulových uzávěrů Grove
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2015 28.05.2015 10:00
Výměna ručních armatur Šlapanov
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2015 26.05.2015 10:00
Nákup médií pro kampaň sítě čerpacích stanic EuroOil_billboardy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2015 16.05.2015 10:00
Nákup médií pro kampaň sítě čerpacích stanic EuroOil_rozhlas
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2015 16.05.2015 10:00
Skladové servery
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2015 20.05.2015 10:00
Vytvoření projektové dokumentace pro přestavbu výdejní lávky č. 2 ve Skladu ČEPRO, a.s. Mstětice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2015 15.05.2015 10:00
Podpora FortiGate
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2015 18.05.2015 10:00
Likvidace náletových dřevin a sečení trávy na skladech Hněvice, Mstětice a Nové Město
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2015 20.05.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016