Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda - Opravy vad produktovodu
podlimitní Zadáno 08.02.2023 17.03.2023 10:00
Rámcová dohoda - Servis rekuperačních jednotek Carbon Beds
nadlimitní Zadáno 08.02.2023 20.03.2023 10:00
Upgrade řídícího systému produktovodu (1. etapa)
nadlimitní Zadáno 03.02.2023 15.03.2023 10:00
Oprava katodové ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 18.01.2023 24.02.2023 10:00
Rámová dohoda - servis rekuperačních jednotek nízkoteplotní absorpce
nadlimitní Zadáno 17.01.2023 24.02.2023 10:00
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2023 - 2027
nadlimitní Zadáno 05.01.2023 09.02.2023 11:00
Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300 na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 23.12.2022 03.02.2023 10:00
Rámcová dohoda - Výměna vnitřních uviverzálních plastových vložek nádrží na ČS EuroOil
nadlimitní Zadáno 22.12.2022 09.02.2023 10:00
Rámcová dohoda - Dodávky benzínových a naftových aditiv
nadlimitní Zadáno 22.12.2022 07.03.2023 10:00
Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice
nadlimitní Zadáno 22.12.2022 03.02.2023 10:00
Rámcová dohoda na doplňkové zásobování ČS pohonnými látkami
nadlimitní Zadáno 10.11.2022 13.12.2022 11:00
Prodloužení licencí produktů Office 365
nadlimitní Zadáno 04.11.2022 14.12.2022 10:00
Monitoring odpadních, pitných a podzemních vod v oblasti podnikové ekologie v ČEPRO, a.s., 2023 - 2026
nadlimitní Zadáno 03.11.2022 06.12.2022 11:00
Služby v odpadovém hospodářství v ČEPRO, a.s., 2023 - 2026
nadlimitní Zadáno 31.10.2022 01.12.2022 11:00
Rozšíření místní komunikace a stání cisteren ve Mstěticích
podlimitní Zadáno 21.10.2022 25.11.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016