Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na provádění repasí CAS (PHA) 32 na podvozku Tatra T815, 2017 - 2020
nadlimitní Zadáno 08.02.2017 21.03.2017 11:00
Úpravy BIO - blendingu na skladech PHM
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.01.2017 11.01.2017 00:00
Nákup aktivních prvků CISCO pro systém CCTV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.12.2016 19.12.2016 11:00
Pojištění potrubních tras ventily Sedlnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2016 20.10.2016 11:00
Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.
podlimitní Hodnocení kvalifikace 17.10.2016 30.11.2016 11:00
Výměna pražců železniční vlečky Sedlnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.09.2016 30.09.2016 11:00
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek
nadlimitní Hodnocení 16.09.2016 03.01.2017 11:00
Kontroly protiexplozních pojistek
nadlimitní Zadáno 09.09.2016 04.11.2016 10:00
Nákup vozidla s teleskopickou pracovní plošinou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2016 02.09.2016 14:00
Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.
podlimitní Hodnocení kvalifikace 23.08.2016 08.09.2016 11:00
Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice 2017
nadlimitní Zadáno 12.08.2016 05.10.2016 10:00
Operativní leasing osobních automobilů v ČEPRO, a.s., 2017 - 2020
nadlimitní Hodnocení 04.08.2016 11.10.2016 11:00
Operativní leasing tahačů (pro cisterny PHM) v ČEPRO, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 29.06.2016 23.08.2016 11:00
Výměna pražců železničních vleček na skladech PHM
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2016 27.05.2016 00:00
Mobilní operátor 2016 - 2018
podlimitní Hodnocení 10.05.2016 24.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016