Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kontroly a servis lokotraktorů v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023
nadlimitní Zadáno 05.07.2019 03.09.2019 11:00
Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice 2020 - 2021
nadlimitní Zadáno 21.06.2019 29.07.2019 10:00
Dodávky zemního plynu pro čerpací stanice 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 10:00
Rámcová dohoda-Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019-2023)
nadlimitní Zadáno 07.06.2019 08.07.2019 10:00
Rmcová dohoda - Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63
podlimitní Zadáno 05.06.2019 19.07.2019 15:00
Dodávky zemního plynu pro sklady 2020 - 2021
nadlimitní Zadáno 05.06.2019 12.07.2019 10:00
Dodávky elektrické energie pro sklady 2020 - 2021
nadlimitní Zadáno 04.06.2019 10.07.2019 10:00
Rámcová dohoda - Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby a úprav objektů a technické infrastruktury ve vlastnictví ČEPRO, a.s. 2019 – 2023
nadlimitní Zadáno 25.05.2019 10.07.2019 10:00
Rámcová dohoda - Nátěry nádrží a technologie
podlimitní Zadáno 06.05.2019 06.06.2019 10:00
Poskytování tiskových služeb
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 30.05.2019 10:00
Nákup nové lokomotivy a nákup komplexně modernizované lokomotivy pro sklady PHM Střelice a Loukov
nadlimitní Zadáno 12.04.2019 21.05.2019 11:00
Nedestruktivní testování dálkovodů v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023
podlimitní Zadáno 25.03.2019 15.04.2019 11:00
Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s., Mstětice
podlimitní Zadáno 13.03.2019 02.04.2019 11:00
Strojní opravy skladovacích nádrží
podlimitní Zadáno 11.03.2019 15.04.2019 10:00
Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300, na trasách produktovodů ČEPRO,a.s.
podlimitní Zadáno 04.03.2019 10.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016