Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RD - vypracování projekt. dokumentace na rekonstrukci skladovacích bloků ve skladu Loukov
nadlimitní Zadáno 16.06.2021 29.07.2021 10:00
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Smyslov
nadlimitní Zadáno 10.06.2021 28.06.2021 10:00
Pořízení software pro řízení operací s PHM
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 20.07.2021 10:00
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Třemošná
nadlimitní Zadáno 26.05.2021 11.06.2021 10:00
Licence na Oracle Database Enterprise Edition EE
podlimitní Zadáno 18.05.2021 07.06.2021 10:00
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice
nadlimitní Zadáno 16.04.2021 14.06.2021 10:00
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem
nadlimitní Zadáno 09.04.2021 17.05.2021 10:00
RD - servis technologických, bezpečnostních a měřících systémů na ČS
nadlimitní Zadáno 15.03.2021 14.04.2021 10:00
Repase vozidla CAS 30 Mercedes – Benz HZS ČEPRO, a.s
podlimitní Zadáno 05.03.2021 26.03.2021 11:00
RD - Opravy skladovacích nádrží, servis a revize protiexplozních pojistek
podlimitní Zadáno 04.03.2021 06.04.2021 10:00
„Část 1 Rámcová dohoda na dodávky armaturních šachet“ a Část 2 Rámcová dohoda na dodávky elektrodomků“
nadlimitní Zadáno 10.02.2021 23.03.2021 10:00
RÁMCOVÁ DOHODA NA ČIŠTĚNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 150 - DN 300, PN 63
nadlimitní Zadáno 14.01.2021 22.02.2021 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022
podlimitní Zadáno 13.01.2021
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025
nadlimitní Zadáno 07.01.2021 04.03.2021 11:00
Dodávka elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 07.01.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016