Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JPO ČEPRO, a.s. Šlapanov
nadlimitní Zadáno 20.10.2022 22.11.2022 11:00
Operativní leasing jednoho automobilového tahače pro přepravu PHL v autocisterně
nadlimitní Zadáno 17.10.2022 22.11.2022 11:00
SWMA a HWMA podpora CheckPoint
nadlimitní Zadáno 13.10.2022 22.11.2022 10:00
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
nadlimitní Zadáno 07.10.2022 07.11.2022 10:00
Pořízení automobilového cisternového návěsu pro ČEPRO, a.s.“
nadlimitní Zadáno 06.10.2022 22.11.2022 11:00
Čištění, vývoz, likvidace odpadu a těsnostní zkoušky úkapových nádrží v síti ČS EuroOil
nadlimitní Zadáno 19.09.2022 25.10.2022 10:00
Rámcová dohoda_Projektová a inženýrská činnost za účelem oprav nebo rekonstrukcí skladovacích kapacit a souvisejících technologií ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 15.09.2022 27.10.2022 10:00
Rámcová dohoda o dodávkách havarijních prostředků
podlimitní Zadáno 08.09.2022 06.10.2022 10:00
Čištění a údržba stokové sítě na čerpacích stanicích EuroOil, 2023 – 2026
nadlimitní Zadáno 29.08.2022 04.10.2022 11:00
Čištění a defektoskopie ocelových nádrží PHL na ČS
nadlimitní Zadáno 26.08.2022 04.10.2022 10:00
Technický dozor investora a dozor kvality investora, při výstavbě nádrží Hněvice
nadlimitní Zadáno 02.08.2022 02.09.2022 13:00
Rámcová dohoda - Výkon servisní a periodické činnosti a údržby na technologii čerpacích stanic PHL
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 08.09.2022 10:00
Čištění a opravy nádrží s vnitřní plastovou vrstvou, revize indikačních přístrojů ASF, servis nádrží a šachet včetně vybavení
nadlimitní Zadáno 29.07.2022 06.09.2022 10:00
Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje aplikace SAP
nadlimitní Zadáno 26.07.2022 05.09.2022 10:00
Rámcová dohoda o dodávkách OOPP
nadlimitní Zadáno 22.07.2022 31.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016