Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Diskové pole - centrála
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2014 02.06.2014 10:00
Dodávka potrubí DN 300, PN 63
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2014 30.05.2014 10:00
Oprava kabelů stabilního hasicího zařízení (SHZ), sklad Klobouky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2014 06.06.2014 10:00
Subskripce Qualys 2014-2015
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2014 30.05.2014 12:00
Dodávka vysílačů a čistících dělitelů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 05.06.2014 11:00
Rámcová smlouva na dodávky papírů s ochrannými prvky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 04.06.2014 10:00
Oprava norných stěn a koryta Květnovského potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2014 04.06.2014 10:00
Vybudování zdroje pitné vody ve skladu ČEPRO, a.s., Bělčice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2014 16.06.2014 10:00
Úpravy pro odsávání par, obj. 191 v areálu skladu ČEPRO, a.s., Mstětice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2014 26.05.2014 10:00
Vyčištění usazovací nádrže sklad Bělčice a likvidace hasičského pěnidla a čištění 1 ks kalového pole sklad Třemošná
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2014 26.05.2014 10:00
Fyzická ochrana skladů PHM a správa poplachových systémů na skladech PHM
nadlimitní Zadáno 06.05.2014 16.06.2014 11:00
Oprava nítěrů obj. 360 ocelové haly vč. přístřešků, sklad Mstětice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2014 14.05.2014 10:00
Oprava spodní stavby - podbetonování opěr u I. mostu stavby 008 - SO 031211 a II. mostu stavby 009 - SO 031 311 přes Bystřici
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2014 15.05.2014 10:00
Revize vyhrazených plynových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2014 21.05.2014 10:00
Počítače a notebooky 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2014 07.05.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016