Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nápojové automaty k zajištění prodeje teplých nápojů v síti čerpacích stanic EuroOil a ve vybraných administrativních/provozních budovách ČEPRO, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2014 15.05.2014 14:00
Poskytnutí úvěru na provozní financování
nadlimitní Zadáno 11.04.2014 02.06.2014 10:00
Likvidace náletových dřevin a porostů na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2014 06.05.2014 10:00
Upgrade SCADA na ClearSCADA 2013 Loukov, výměna hardware Šlapanov, doplnění serverů Bělčice
podlimitní Zadáno 07.04.2014
Monitoring vod a administrativní činnosti I
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2014 30.04.2014 11:00
Revize kulových kohoutů Grove v armaturních šachtách
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2014 22.04.2014 10:00
Oprava vozidla Tatra 815 CAS 32 HZS, Bělčice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 22.04.2014 10:00
Nákup ponorného kalového čerpadla
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2014 07.04.2014 10:00
Zdvihací zařízení Loukov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2014 07.04.2014 10:00
Projektová dokumentace „Rekonstrukce elektroinstalace objektu 231 ve skladu Hněvice“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 10.04.2014 10:00
Podpora IBM Tivoli
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2014 27.03.2014 10:00
Izolační spoje pro katodovou ochranu na trase DN 300 Litvínov - Roudnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2014 31.03.2014 10:00
Vyčištění jímek a šachet sklad Hájek
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2014 31.03.2014 10:00
Nákup 2 ks mobilních ventilátorů včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2014 17.03.2014 10:00
Úprava výdejních lávek v areálu skladu ČEPRO, a.s. - Třemošná
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2014 24.03.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016