Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin
nadlimitní Zadáno 25.10.2021 04.01.2022 10:00
Rámcová dohoda na dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného
nadlimitní Zadáno 22.10.2021 04.01.2022 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT
nadlimitní Hodnocení 18.10.2021 18.11.2021 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů po železnici
nadlimitní Hodnocení 18.10.2021 18.11.2021 11:00
Rámcová dohoda - Výměna výdejních stojanů na ČS EuroOil
nadlimitní Zadáno 06.10.2021 19.11.2021 10:00
Podpora produktů ORACLE
podlimitní Zadáno 08.09.2021 29.09.2021 10:00
Pojištění majetku společnosti ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 03.08.2021 13.09.2021 10:00
Dodávky pneumatik a zajištění servisních činností pro osobní automobily v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025
nadlimitní Zadáno 02.08.2021 07.09.2021 11:00
Operativní leasing šesti automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2022 - 2026
nadlimitní Vyhodnoceno 12.07.2021 17.08.2021 11:00
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Cerekvice
nadlimitní Zadáno 02.07.2021 26.07.2021 10:00
Rekonstrukce měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. kategorie, společnosti ČEPRO, a.s.
podlimitní Zadáno 02.07.2021 04.08.2021 10:00
Dodávka požárního vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JPO ČEPRO, a.s.
nadlimitní Hodnocení 01.07.2021 03.08.2021 11:00
RD - vypracování projekt. dokumentace na rekonstrukci skladovacích bloků ve skladu Loukov
nadlimitní Zadáno 16.06.2021 29.07.2021 10:00
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Smyslov
nadlimitní Zadáno 10.06.2021 28.06.2021 10:00
Pořízení software pro řízení operací s PHM
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 20.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016