Veřejná zakázka: Monitoring odpadních, pitných a podzemních vod v oblasti podnikové ekologie v ČEPRO, a.s., 2023 - 2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1015
Systémové číslo: P22V00000045
Evidenční číslo zadavatele: 258/22/OCN
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-044417
Datum zahájení: 03.11.2022
Nabídku podat do: 06.12.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring odpadních, pitných a podzemních vod v oblasti podnikové ekologie v ČEPRO, a.s., 2023 - 2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem na provádění pravidelných činností a služeb v oblasti vodního hospodářství pro zadavatele pro zajištění povinností kontroly odpadních, pitných a podzemních vod na jednotlivých provozovnách sítě čerpacích stanic EuroOil v České republice a dalších lokalitách zadavatele, které zadavateli plynou z individuálních správních rozhodnutí a obecně závazných předpisů, a to v následujícím rozsahu:
1) odběry a rozbory odpadních vod na jednotlivých ČS a dalších lokalitách zadavatele z čistíren a odlučovačů ropných látek (typ vzorku ČOV, odpadní voda);
2) kontroly pitné vody na jednotlivých ČS a dalších lokalitách zadavatele z vodovodu (typ vzorku studna) dle četnosti, typu odběru a rozsahu ukazatelů stanovených v tabulce, včetně dopravy a vystavení protokolu o kontrole;
3) odběry a rozbory podzemních vod na jednotlivých ČS a dalších lokalitách zadavatele z vrtů (typ vzorku podzemní voda) dle četnosti, typu odběru, včetně dopravy a vystavení a protokolu o zkoušce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: ČEPRO, a.s.
 • IČO: 60193531
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634751

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky