Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení skladu pro samoobslužný provoz
VZ malého rozsahu Zadáno
Záchytný systém - Včelná
VZ malého rozsahu Zadáno
35034 SOD Úprava potr rozvodů PHL Klobouky
VZ malého rozsahu Zadáno
Čištění, vývoz, likvidace odpadu a těsnostní zkoušky úkapových nádrží v síti ČS EuroOil
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 25.10.2022 10:00
Rámcová dohoda_Projektová a inženýrská činnost za účelem oprav nebo rekonstrukcí skladovacích kapacit a souvisejících technologií ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 27.10.2022 10:00
Pořízení stroje na likvidaci náletových porostů pro sklad PHL ČEPRO, a.s., Šlapanov
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2022 29.09.2022 11:00
Rámcová dohoda o dodávkách havarijních prostředků
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2022 06.10.2022 10:00
Čištění a údržba stokové sítě na čerpacích stanicích EuroOil, 2023 – 2026
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2022 04.10.2022 11:00
Čištění a defektoskopie ocelových nádrží PHL na ČS
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2022 04.10.2022 10:00
Technický dozor investora a dozor kvality investora, při výstavbě nádrží Hněvice
nadlimitní Hodnocení 02.08.2022 02.09.2022 13:00
Rámcová dohoda - Výkon servisní a periodické činnosti a údržby na technologii čerpacích stanic PHL
nadlimitní Vyhodnoceno 01.08.2022 08.09.2022 10:00
Čištění a opravy nádrží s vnitřní plastovou vrstvou, revize indikačních přístrojů ASF, servis nádrží a šachet včetně vybavení
nadlimitní Hodnocení 29.07.2022 06.09.2022 10:00
Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje aplikace SAP
nadlimitní Vyhodnoceno 26.07.2022 05.09.2022 10:00
Rámcová dohoda o dodávkách OOPP
nadlimitní Hodnocení 22.07.2022 31.08.2022 10:00
Pořízení systému pro řízení čerpacích stanic, poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje SW ŘS ČS a poskytování služeb zajištění HW na ČS, jeho servisu, údržby a pravidelné obměny
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 01.07.2022 16.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016