Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení skladu pro samoobslužný provoz
VZ malého rozsahu Zadáno
Záchytný systém - Včelná
VZ malého rozsahu Zadáno
35034 SOD Úprava potr rozvodů PHL Klobouky
VZ malého rozsahu Zadáno
Rámcová dohoda - Nátěry stojanů a technologie na ČS EuroOil
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2021 28.12.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin
nadlimitní Příjem nabídek 25.10.2021 15.12.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2021 15.12.2021 10:00
Realizace rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHL ČEPRO, a.s., Hněvice
podlimitní Hodnocení 20.10.2021 02.12.2021 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT
nadlimitní Hodnocení 18.10.2021 18.11.2021 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů po železnici
nadlimitní Hodnocení 18.10.2021 18.11.2021 11:00
Rámcová dohoda - Výměna výdejních stojanů na ČS EuroOil
nadlimitní Hodnocení 06.10.2021 19.11.2021 10:00
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
nadlimitní Hodnocení 13.09.2021 15.11.2021 10:00
Podpora produktů ORACLE
podlimitní Vyhodnoceno 08.09.2021 29.09.2021 10:00
Pořízení dvou cisternových automobilových návěsů pro přepravu PHL
nadlimitní Zadáno 09.08.2021 14.09.2021 11:00
Pojištění majetku společnosti ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 03.08.2021 13.09.2021 10:00
Dodávky pneumatik a zajištění servisních činností pro osobní automobily v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025
nadlimitní Zadáno 02.08.2021 07.09.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016