Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení skladu pro samoobslužný provoz
VZ malého rozsahu Zadáno
Záchytný systém - Včelná
VZ malého rozsahu Zadáno
35034 SOD Úprava potr rozvodů PHL Klobouky
VZ malého rozsahu Zadáno
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 29.06.2021 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 29.06.2021 11:00
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Mstětice
nadlimitní Hodnocení 19.04.2021 05.05.2021 10:00
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 17.05.2021 10:00
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 17.05.2021 10:00
Upgrade řídicího systému skladů (1. etapa)
nadlimitní Hodnocení 01.04.2021 06.05.2021 10:00
RD - servis technologických, bezpečnostních a měřících systémů na ČS
nadlimitní Hodnocení 15.03.2021 14.04.2021 10:00
Repase vozidla CAS 30 Mercedes – Benz HZS ČEPRO, a.s
podlimitní Zadáno 05.03.2021 26.03.2021 11:00
RD - Opravy skladovacích nádrží, servis a revize protiexplozních pojistek
podlimitní Hodnocení 04.03.2021 06.04.2021 10:00
Pořízení mzdového a personálního SW, docházky a zaměstnaneckého portálu s nastaveným WF
nadlimitní Hodnocení 19.02.2021 12.04.2021 10:00
„Část 1 Rámcová dohoda na dodávky armaturních šachet“ a Část 2 Rámcová dohoda na dodávky elektrodomků“
nadlimitní Vyhodnoceno 10.02.2021 23.03.2021 10:00
Podpora produktů IBM
podlimitní Zadáno 04.02.2021 24.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016