Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UPS Střelice, Sedlnice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2014 11.07.2014 10:00
Klimatizace Potěhy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2014 08.07.2014 10:00
WiFi technologie na ČS EuroOil
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 17.07.2014 00:00
Klimatizace Duchcov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 07.07.2014 10:00
Oprava produktovodu DN 300 na trase Litvínov - Hněvice Část A) KZ Litvínov - AŠ Kystra
podlimitní Zadáno 19.06.2014 14.07.2014 10:00
Oprava produktovodu DN 300, na trase Litvínov - Hněvice Část B) AŠ Kystra - KZ Hněvice
podlimitní Zadáno 19.06.2014 14.07.2014 10:00
Oprava produktovodu DN 300, na trase Litvínov - Roudnice nad Labem, Hněvice
podlimitní Zadáno 19.06.2014 14.07.2014 10:00
Paměti do serverů IBM
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2014 30.06.2014 11:00
Provedení úprav na CAS a certifikace ATEX
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2014 01.07.2014 11:00
Upgrade SCADA na ClearSCADA 2014 Třemošná, Upgrade SCADA na ClearSCADA 2014 Hněvice
podlimitní Zadáno 18.06.2014
Nákup automobilového cisternového návěsu pro přepravu PHL
podlimitní Zadáno 16.06.2014 30.06.2014 23:59
Výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic EuroOil
nadlimitní Zadáno 16.06.2014 28.07.2014 11:00
Uzavírací šoupě DN250 s pohonem - sklad Loukov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2014 18.06.2014 10:10
Pojištění odpovědnosti za újmu společnosti ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.06.2014 04.08.2014 10:00
Revize vyhrazených tlakových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2014 30.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016