Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce katodové ochrany Kozomín na trase produktovodu DN 200 Kralupy – Mstětice
podlimitní Zadáno 28.06.2013 15.07.2013 13:00
Servis datového centra
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2013 30.07.2013 10:00
Nákup elektromateriálu
podlimitní Zadáno 14.06.2013 08.07.2013 10:00
Subskripce Qualys
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2013
Výměna aditivačních jednotek na skladech ČEPRO, a.s.
podlimitní Zadáno 13.06.2013 02.07.2013 10:00
Revize vyhrazených plynových zařízení
nadlimitní Zadáno 31.05.2013 23.07.2013 11:00
Podpora SAP 2014 - 2015
podlimitní Zadáno 29.05.2013 18.06.2013 10:00
Likvidace náletových dřevin a porostů na trasách produktovodů ČEPRO,a.s
nadlimitní Zadáno 15.05.2013 09.07.2013 10:00
Potrubí na opravu produktovodu
podlimitní Zadáno 02.05.2013 20.05.2013 10:00
Rámcová smlouva o ocenění
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2013 30.04.2013 10:00
Podpora Cisco
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2013
Počítače a notebooky
podlimitní Zadáno 28.03.2013 15.04.2013 13:00
Rozšíření LAN pro CCTV Loukov
podlimitní Zadáno 26.03.2013 25.04.2013 14:00
Doplňkové zásobování ČS a zákazníků zadavatele PHL
nadlimitní Zadáno 13.03.2013 06.05.2013 11:00
Dodávky elektrické energie 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016