Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Upgrade SCADA na ClearSCADA 2014 Třemošná, Upgrade SCADA na ClearSCADA 2014 Hněvice
podlimitní Zadáno 18.06.2014
Nákup automobilového cisternového návěsu pro přepravu PHL
podlimitní Zadáno 16.06.2014 30.06.2014 23:59
Výkon servisní činnosti, údržby a periodické činnosti na technologii čerpacích stanic EuroOil
nadlimitní Zadáno 16.06.2014 28.07.2014 11:00
Uzavírací šoupě DN250 s pohonem - sklad Loukov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2014 18.06.2014 10:10
Pojištění odpovědnosti za újmu společnosti ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 06.06.2014 04.08.2014 10:00
Revize vyhrazených tlakových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2014 30.06.2014 10:00
Oprava armatur Nové Město
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2014 25.06.2014 11:00
Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN 63 Potěhy - PARAMO
podlimitní Zadáno 02.06.2014 25.06.2014 10:00
Dodávka kamer a příslušenství, včetně montáže na ČS
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2014 17.06.2014 11:00
Projekt PARAMO - připojení trasy potěhy - PARAMo do ŘS a ZS produktovodů ČEPRO, a.s.
nadlimitní Zadáno 26.05.2014 03.06.2014 00:00
Diskové pole - centrála
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2014 02.06.2014 10:00
Dodávka potrubí DN 300, PN 63
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2014 30.05.2014 10:00
Oprava kabelů stabilního hasicího zařízení (SHZ), sklad Klobouky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2014 06.06.2014 10:00
Subskripce Qualys 2014-2015
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2014 30.05.2014 12:00
Dodávka vysílačů a čistících dělitelů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 05.06.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016