Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice, 2016
nadlimitní Zadáno 30.06.2015 24.08.2015 10:00
Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice, 2016
nadlimitní Zadáno 30.06.2015 24.08.2015 10:00
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin
nadlimitní Zadáno 29.06.2015 24.08.2015 10:00
Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím produktovodu
nadlimitní Zadáno 29.06.2015 24.08.2015 10:00
Výměna regulačního ventilu na koncovém zařízení Včelná
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2015 09.07.2015 10:00
Nákup traktorového návěsu (3ks) – Třemošná, Bělčice, Hájek
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 03.07.2015 13:00
Benefity 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 26.06.2015 10:00
Nákup potrubí na opravu produktovodu, Hněvice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 26.06.2015 10:00
Auditorské sližby pro rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 30.06.2015 10:00
Služby v odpadovém hospodářství 2015 - 2018
podlimitní Zadáno 16.06.2015 03.07.2015 11:00
Rámcová smlouva - defektoskopie produktovodů
nadlimitní Hodnocení 15.06.2015 25.08.2015 10:00
Dodávka 17 kulových kohoutů DN 50
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2015 25.06.2015 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace objektu 232 ve skladu Hněvice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 18.06.2015 10:00
Oprava nátěrů potrubního mostu, sklad ČEPRO, a.s., Třemošná
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 12.06.2015 10:00
PC a NTB 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 11.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016