Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VYPUŠTĚNÍ, CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ A ZPROVOZNĚNÍ POTRUBÍ PRODUKTOVODU D 101 LITVÍNOV – HNĚVICE, D 103 KRYRY – TŘEMOŠNÁ A D 105 HNĚVICE – MSTĚTICE
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2016 01.02.2016 10:00
Likvidace náletových dřevin a porostů na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2016 03.02.2016 10:00
Rámcová smlouva na nákladní železniční přepravu 2016 - 2018
nadlimitní Hodnocení 14.01.2016 08.03.2016 11:00
Rekonstrukce potrubí DN 200, na trase č. D 105 Hněvice – Mstětice (po AŠ Zelčín – I. etapa)
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.01.2016 02.02.2016 10:00
Kampaň na podporu zavedení nových produktů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2016 27.01.2016 10:00
Automatický analyzátor destilační zkoušky
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.01.2016 25.01.2016 10:00
Stolní laboratorní váha
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.01.2016 25.01.2016 10:00
Automatický analyzátor bodu vzplanutí
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2016 20.01.2016 10:00
Automatický analyzátor teploty filtrovatelnosti CFPP
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2016 20.01.2016 10:00
Lesnické činnosti – provádění pěstebních a těžebních činností
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2016 22.01.2016 10:00
Dodávka systémů síťového monitoringu včetně Log Managementu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2015 17.12.2015 10:00
Licence McAfee 2016
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.12.2015 15.12.2015 10:00
Podpora krizového řízení a ochrany utajovaných informací
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015 16.12.2015 15:00
Potrubí na opravu produktovodu
podlimitní Zadáno 02.12.2015 18.12.2015 10:00
Rekonstrukce mostu I. stavby 008 - SO 031211 a mostu II. stavba 009 - SO 031311 přes Bystřici
podlimitní Zadáno 27.11.2015 07.01.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016