Veřejná zakázka: Rámcová dohoda - Nátěry stojanů a technologie na ČS EuroOil

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 964
Systémové číslo: P21V00000048
Evidenční číslo zadavatele: 297/21/OCN
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.11.2021
Nabídku podat do: 05.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda - Nátěry stojanů a technologie na ČS EuroOil
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky, tj. každé její části dle níže uvedeného, je uzavření rámcové dohody o dílo s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky (dále také jako „dílo“), jejichž Opravami nátěrů se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy protikorozních nátěrů a korozních poškození výdejních stojanů nebo jejich částí (zejména opravy poškozených částí stojanů), ocelových konstrukcí /atik, sloupů/ a dále ostatních prací nebo výkonů k provedení takové opravy a úpravy nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění dílčí zakázky na realizaci konkrétní opravy nátěrů výdejních stojanů může být, kromě vlastního provedení stavebních prací a výkonů potřebných k opravě nátěrů výdejních stojanů, rovněž dodání materiálu potřebného k takové opravě vybraným uchazečem

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Extra-Regio

Zadavatel

 • Úřední název: ČEPRO, a.s.
 • IČO: 60193531
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy