Veřejná zakázka: Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice 2020 - 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 870
Systémové číslo: P19V00000031
Evidenční číslo zadavatele: 148/19/OCN
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.06.2019
Nabídku podat do: 29.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice 2020 - 2021
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na napěťové hladině nízkého napětí odpovídající hodnotě od 50 V do 1 kV (dále také jen „NN) a na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě od 1 do 52 kV včetně (dále také jen „VN“) do odběrných a předacích míst (dále jen také „OPM“) zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, včetně odpovědnosti za odchylku podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v účinném znění (dále také jen „Energetický zákon“) a ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška“), případně dalších souvisejících předpisů. Předmětem plnění Veřejné zakázky je taktéž zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: ČEPRO, a.s.
 • IČO: 60193531
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634751

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy