Veřejná zakázka: Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení kvalifikace
Probíhá hodnocení kvalifikace.
DBID: 717
Systémové číslo: P16V00000718
Evidenční číslo zadavatele: 217/16/OCN
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644730
Počátek běhu lhůt: 23.08.2016
Žádost o účast podat do: 08.09.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem, na jejímž základě dodavatel provede dodávku nového automatizovaného systému evidence motorových vozidel, včetně provedení souvisejících prací, činností a služeb v oblasti jeho montáže, oživení a zprovoznění. Zadavatel hodlá pořídit systém do svých třinácti (13) areálů skladů pohonných hmot, které se nacházejí na území České republiky, t.j. komplexní dodávka systému pro rozpoznávání identifikačních údajů motorových vozidel (registrační značky vozidel, ADR – Kemlerovy kódy, apod.) Zadavatel požaduje funkcionalitu systému rozpoznávání registračních značek motorových vozidel a jejich evidence tak, aby byl dotčený systém navržen jako otevřený s možností budoucího rozšiřování s rezervou pro rozšíření jedné další stopy, na níž by byl zaznamenáván vjezd i výjezd (v počtu kamer, databázových serverů a klientských pracovišť), přizpůsobení se prostředí, procesům, pravidlům a napojení na stávající infrastrukturu zadavatele. Systém musí umožňovat následnou integraci pod zastřešující software - dohledový systém nad technickými prostředky ostrahy objektů zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním (oznámení)
  Důvod použití jednacího řízení:
  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a informace týkající se způsobu podání žádostí o účast jsou uvedeny v kvalifikační dokumentaci. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve k podání nabídek všechny zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: ČEPRO, a.s.
 • IČO: 60193531
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634751

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dělnická 213/12
17000 Praha

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy