Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice
Odesílatel Lenka Hošková
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2021 12:50:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (300.54 KB)
- Aktualizovaná příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo.docx (94.81 KB)
- Smlouva o připojení + dodatek.zip (4.17 MB)