Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení mzdového a personálního SW, docházky a zaměstnaneckého portálu s nastaveným WF
Odesílatel Lenka Hošková
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2021 11:52:29
Předmět oprava vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

oprava vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- oprava vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (648.61 KB)