Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda – Zpracování projektových dokumentací a výkon inženýrské činnosti na technické infrastruktuře vodohospodářských staveb ve vlastnictví ČEPRO, a.s. 2023 – 2027
Odesílatel Lenka Hošková
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2023 13:14:09
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- 01_Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (360.57 KB)
- Zadávací dokumentace.docx (89.83 KB)
- Příloha č. 2 ZD_rámcová dohoda.docx (110.17 KB)