Veřejná zakázka: Investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1732
Systémové číslo: P23V00000502
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.10.2023
Nabídku podat do: 21.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Investorsko inženýrské činnosti pro stavby a opravy na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zabezpečení investorsko inženýrských činností v rozsahu potřebném při přípravě, výstavbě a uvedení do provozu staveb příkazce v rozsahu sjednaném v této smlouvě včetně zajištění pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu (případně nahrazujícího dokladu), výkon technického dozoru investora při realizaci stavby, zajištění kolaudačního souhlasu, majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčených stavbou včetně uzavření kupních smluv a smluv o zřízení věcného břemene na určené pozemky a zajištění vkladu smluv do katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: ČEPRO, a.s.
 • IČO: 60193531
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634751

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy