Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 29.06.2021 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 29.06.2021 11:00
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Mstětice
nadlimitní Hodnocení 19.04.2021 05.05.2021 10:00
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 17.05.2021 10:00
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 17.05.2021 10:00
Upgrade řídicího systému skladů (1. etapa)
nadlimitní Hodnocení 01.04.2021 06.05.2021 10:00
RD - servis technologických, bezpečnostních a měřících systémů na ČS
nadlimitní Hodnocení 15.03.2021 14.04.2021 10:00
RD - Opravy skladovacích nádrží, servis a revize protiexplozních pojistek
podlimitní Hodnocení 04.03.2021 06.04.2021 10:00
Pořízení mzdového a personálního SW, docházky a zaměstnaneckého portálu s nastaveným WF
nadlimitní Hodnocení 19.02.2021 12.04.2021 10:00
„Část 1 Rámcová dohoda na dodávky armaturních šachet“ a Část 2 Rámcová dohoda na dodávky elektrodomků“
nadlimitní Vyhodnoceno 10.02.2021 23.03.2021 10:00
Historian
podlimitní Vyhodnoceno 21.12.2020 16.02.2021 10:00
Rámcová dohoda - defektoskopie produktovodů
nadlimitní Hodnocení 07.10.2020 08.12.2020 10:00
Privileged Identity Management/ Privileged Access Management (PIM/PAM)
podlimitní Hodnocení 05.10.2020 17.12.2020 10:00
Nákup pěnidla
nadlimitní Hodnocení 29.09.2020 29.12.2020 11:00
Servisní smlouva na servis a kontroly zařízení SHZ CO2 na skladech PHL ČEPRO, a.s., 2020 - 2024
podlimitní Hodnocení 22.09.2020 10.11.2020 11:00
všechny zakázky