Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na pořízení požární techniky v ČEPRO, a.s., 2020 - 2024
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 05.05.2020 11:00
Rekonstrukce odlučovače ropných látek Hněvice
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2020 15.04.2020 10:00
ČS EuroOil Mstětice – rekonstrukce ČS
podlimitní Hodnocení 12.02.2020 12.03.2020 10:00
Podpora produktů IBM
podlimitní Vyhodnoceno 03.02.2020 25.02.2020 10:00
Síťové prvky
nadlimitní Hodnocení 30.01.2020 10.03.2020 10:00
Oprava katodové ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
podlimitní Hodnocení 27.01.2020 02.03.2020 10:00
Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO, a.s.
nadlimitní Hodnocení 04.12.2019 30.01.2020 11:00
Rámcová dohoda - Rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
podlimitní Hodnocení 17.09.2019 23.10.2019 10:00
Rámcová dohoda na nákladní železniční přepravu, 2019 - 2021
nadlimitní Vyhodnoceno 29.06.2018 07.09.2018 11:00
Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s, 2018 - 2022
nadlimitní Hodnocení 29.09.2017 07.11.2017 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice 2018
nadlimitní Hodnocení 24.08.2017 26.09.2017 12:00
Oprava havarované nádržeH230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice
podlimitní Hodnocení 22.12.2016 25.01.2017 11:00
Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.
podlimitní Hodnocení kvalifikace 17.10.2016 30.11.2016 11:00
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek
nadlimitní Hodnocení 16.09.2016 03.01.2017 11:00
Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.
podlimitní Hodnocení kvalifikace 23.08.2016 08.09.2016 11:00
všechny zakázky