Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka armatur 2017
nadlimitní Hodnocení
Obměna firewall v DC a na pobočkách
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2018 18.06.2018 10:00
Oprava katodové ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 16.02.2018 12.03.2018 10:00
Vyčištění, vývoz, likvidace odpadu a těsnostní zkoušky úkapových jímek v sítí ČS EuroOil
podlimitní Hodnocení 29.01.2018 20.02.2018 10:00
Modernizace lokotraktoru řady 740.891-7, Mstětice
nadlimitní Hodnocení 18.12.2017 15.02.2018 11:00
Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s, 2018 - 2022
nadlimitní Hodnocení 29.09.2017 07.11.2017 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice 2018
nadlimitní Hodnocení 24.08.2017 26.09.2017 12:00
Oprava havarované nádržeH230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice
podlimitní Hodnocení 22.12.2016 25.01.2017 11:00
Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.
podlimitní Hodnocení kvalifikace 17.10.2016 30.11.2016 11:00
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek
nadlimitní Hodnocení 16.09.2016 03.01.2017 11:00
Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.
podlimitní Hodnocení kvalifikace 23.08.2016 08.09.2016 11:00
Operativní leasing osobních automobilů v ČEPRO, a.s., 2017 - 2020
nadlimitní Hodnocení 04.08.2016 11.10.2016 11:00
Operativní leasing tahačů (pro cisterny PHM) v ČEPRO, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 29.06.2016 23.08.2016 11:00
Mobilní operátor 2016 - 2018
podlimitní Hodnocení 10.05.2016 24.06.2016 10:00
Odvodnění skladu PHM ČEPRO, a.s. Sedlnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2016 30.03.2016 00:00
všechny zakázky