Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava katodové ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 24.02.2023 10:00
Prodloužení a dokoupení licencí produktů ServiceNow
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 21.02.2023 10:00
Rámová dohoda - servis rekuperačních jednotek nízkoteplotní absorpce
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 24.02.2023 10:00
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2023 - 2027
nadlimitní Příjem nabídek 05.01.2023 09.02.2023 11:00
Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300 na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 23.12.2022 03.02.2023 10:00
Rámcová dohoda - Výměna vnitřních uviverzálních plastových vložek nádrží na ČS EuroOil
nadlimitní Příjem nabídek 22.12.2022 09.02.2023 10:00
Rámcová dohoda - Dodávky benzínových a naftových aditiv
nadlimitní Příjem nabídek 22.12.2022 07.02.2023 10:00
Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice
nadlimitní Příjem nabídek 22.12.2022 03.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016