Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čištění, vývoz, likvidace odpadu a těsnostní zkoušky úkapových nádrží v síti ČS EuroOil
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 25.10.2022 10:00
Rámcová dohoda_Projektová a inženýrská činnost za účelem oprav nebo rekonstrukcí skladovacích kapacit a souvisejících technologií ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 27.10.2022 10:00
Pořízení stroje na likvidaci náletových porostů pro sklad PHL ČEPRO, a.s., Šlapanov
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2022 29.09.2022 11:00
Rámcová dohoda o dodávkách havarijních prostředků
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2022 06.10.2022 10:00
Čištění a údržba stokové sítě na čerpacích stanicích EuroOil, 2023 – 2026
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2022 04.10.2022 11:00
Čištění a defektoskopie ocelových nádrží PHL na ČS
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2022 04.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016