Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na pořízení požární techniky v ČEPRO, a.s., 2020 - 2024
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 05.05.2020 11:00
Rekonstrukce odlučovače ropných látek Hněvice
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2020 15.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016