Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 29.06.2021 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 29.06.2021 11:00
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 17.05.2021 10:00
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 17.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016