Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin
nadlimitní Příjem nabídek 25.10.2021 15.12.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2021 15.12.2021 10:00
Realizace rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHL ČEPRO, a.s., Hněvice
podlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 16.11.2021 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 18.11.2021 11:00
Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů po železnici
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 18.11.2021 11:00
Rámcová dohoda - Výměna výdejních stojanů na ČS EuroOil
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 08.11.2021 10:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce obj. 220, 360 a 225, 361 ve skladu Šlapanov
podlimitní Hodnocení 29.09.2021 21.10.2021 10:00
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2021 15.11.2021 10:00
Podpora produktů ORACLE
podlimitní Hodnocení 08.09.2021 29.09.2021 10:00
Pořízení dvou cisternových automobilových návěsů pro přepravu PHL
nadlimitní Vyhodnoceno 09.08.2021 14.09.2021 11:00
Pojištění majetku společnosti ČEPRO, a.s.
nadlimitní Hodnocení 03.08.2021 13.09.2021 10:00
Dodávky pneumatik a zajištění servisních činností pro osobní automobily v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025
nadlimitní Vyhodnoceno 02.08.2021 07.09.2021 11:00
Operativní leasing šesti automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2022 - 2026
nadlimitní Vyhodnoceno 12.07.2021 17.08.2021 11:00
Dodávka požárního vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JPO ČEPRO, a.s.
nadlimitní Hodnocení 01.07.2021 03.08.2021 11:00
Licence na Oracle Database Enterprise Edition EE
podlimitní Vyhodnoceno 18.05.2021 07.06.2021 10:00
všechny zakázky