Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kontroly a servis lokotraktorů v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023
nadlimitní Příjem nabídek 05.07.2019 13.08.2019 11:00
Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice 2020 - 2021
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2019 29.07.2019 10:00
Dodávky zemního plynu pro čerpací stanice 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2019 25.06.2019 10:00
Rámcová dohoda-Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019-2023)
nadlimitní Hodnocení 07.06.2019 08.07.2019 10:00
Rmcová dohoda - Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63
podlimitní Příjem nabídek 05.06.2019 19.07.2019 15:00
Dodávky zemního plynu pro sklady 2020 - 2021
nadlimitní Hodnocení 05.06.2019 12.07.2019 10:00
Dodávky elektrické energie pro sklady 2020 - 2021
nadlimitní Hodnocení 04.06.2019 10.07.2019 10:00
Firewall
nadlimitní Hodnocení 29.05.2019 08.07.2019 10:00
Rámcová dohoda - Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby a úprav objektů a technické infrastruktury ve vlastnictví ČEPRO, a.s. 2019 – 2023
nadlimitní Hodnocení 25.05.2019 10.07.2019 10:00
Zvětšení nádržové kapacity a rekonstrukce ČS Mstětice
podlimitní Hodnocení 22.05.2019 17.06.2019 10:00
Rámcová dohoda - Nátěry nádrží a technologie
podlimitní Vyhodnoceno 06.05.2019 06.06.2019 10:00
Poskytování tiskových služeb
nadlimitní Vyhodnoceno 24.04.2019 30.05.2019 10:00
Nákup nové lokomotivy a nákup komplexně modernizované lokomotivy pro sklady PHM Střelice a Loukov
nadlimitní Hodnocení 12.04.2019 21.05.2019 11:00
Počítače a notebooky 2019
podlimitní Hodnocení 10.04.2019 02.05.2019 10:00
Výměna výdejních stojanů na ČS
nadlimitní Hodnocení 27.03.2019 20.05.2019 10:00
všechny zakázky