Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634751

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámová dohoda – Vypracování projektové dokumentace PBŘ technické infrastruktury ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 27.02.2024 02.04.2024 10:00
Dodávka a servis chladících vitrín s externí chladící jednotkou na ČS EuroOil
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2024 04.04.2024 08:55
Realizace rekonstrukce systémů PZTS a CCTV skladu PHM Šlapanov
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 26.03.2024 11:00
Rámcová dohoda - Opravy, rekonstrukce systémů PZTS, VSS, LAN ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 21.03.2024 10:00
Pořízení nové lokomotivy pro sklad PHL ČEPRO, a.s. Loukov
nadlimitní Příjem nabídek 09.02.2024 21.03.2024 11:00
Prováděni sanací a monitoring starých ekologických zátěží v ČEPRO, a.s., 2024 - 2028
nadlimitní Příjem nabídek 09.02.2024 19.03.2024 11:00
Rámcová dohoda - Inženýrské a geodetické práce a služby na trasách produktovodní sítě ČEPRO, a.s.
nadlimitní Hodnocení 22.01.2024 29.02.2024 10:00
Automatizace ovládání závor vjezdů do skladů PHM ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2024 12.03.2024 11:00
Rámcová dohoda na provádění repasí vozidel CAS, PHA a TA na podvozku MAN a Mercedes-Benz
nadlimitní Hodnocení 10.01.2024 20.02.2024 11:00
Opravy a revize kulových uzávěrů, vč. pohonů a jejich koupě
nadlimitní Vyhodnoceno 04.01.2024 20.02.2024 10:00
Podpora a rozvoj analytických projektů - analytická platforma IBM
podlimitní Vyhodnoceno 22.12.2023 30.01.2024 10:00
Prodloužení licencí produktů Office 365
nadlimitní Vyhodnoceno 19.12.2023 19.01.2024 10:00
Rámcová dohoda - Provádění revizí a kontrol elektrických zařízení nízkého napětí a hromosvodů na skladech ČEPRO, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 15.12.2023 26.01.2024 10:00
Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov
nadlimitní Příjem nabídek 14.12.2023 07.03.2024 10:00
Rámcová dohoda na výkon servisní činnosti na EPS a DHP na skladech PHM ČEPRO, a.s., 2024 - 2028
nadlimitní Vyhodnoceno 27.11.2023 12.01.2024 11:00
všechny zakázky