Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava katodové ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 24.02.2023 10:00
Prodloužení a dokoupení licencí produktů ServiceNow
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 21.02.2023 10:00
Rámová dohoda - servis rekuperačních jednotek nízkoteplotní absorpce
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 24.02.2023 10:00
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2023 - 2027
nadlimitní Příjem nabídek 05.01.2023 09.02.2023 11:00
Hardwarová a softwarová podpora produktů IBM
podlimitní Hodnocení 28.12.2022 13.01.2023 10:00
Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300 na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 23.12.2022 03.02.2023 10:00
Rámcová dohoda - Výměna vnitřních uviverzálních plastových vložek nádrží na ČS EuroOil
nadlimitní Příjem nabídek 22.12.2022 09.02.2023 10:00
Rámcová dohoda - Dodávky benzínových a naftových aditiv
nadlimitní Příjem nabídek 22.12.2022 07.02.2023 10:00
Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice
nadlimitní Příjem nabídek 22.12.2022 03.02.2023 10:00
Kontrola a servis klimatizací
nadlimitní Hodnocení 28.11.2022 12.01.2023 10:00
Rámcová dohoda na doplňkové zásobování ČS pohonnými látkami
nadlimitní Hodnocení 10.11.2022 13.12.2022 11:00
Prodloužení licencí produktů Office 365
nadlimitní Vyhodnoceno 04.11.2022 14.12.2022 10:00
Rozšíření místní komunikace a stání cisteren ve Mstěticích
podlimitní Vyhodnoceno 21.10.2022 25.11.2022 10:00
Operativní leasing jednoho automobilového tahače pro přepravu PHL v autocisterně
nadlimitní Vyhodnoceno 17.10.2022 22.11.2022 11:00
Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
nadlimitní Hodnocení 07.10.2022 07.11.2022 10:00
všechny zakázky