Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování tiskových služeb
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 25.04.2023 10:00
Digitalizace a modernizace systémů CCTV a PTZS na skladě PHL ČEPRO, a.s., Hněvice
nadlimitní Příjem nabídek 13.03.2023 18.04.2023 11:00
Část 1 „Rámcová dohoda na dodávky armaturních šachet“ a Část 2 Rámcová dohoda na dodávky elektrodomků“
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 13.04.2023 10:00
Upgrade řídicího systému produktovodů (2. etapa - SCADA)
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 20.04.2023 10:00
Nákup automobilu s vodíkovým pohonem
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2023 20.03.2023 10:00
Rámcová dohoda - Vypracování PD na rozšíření PBZ na skladech PHL ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 01.03.2023 04.04.2023 10:00
Rámcová dohoda o kontrolní činnosti zařízení PBZ na skladě PHM ČEPRO, a.s., Klobouky u Brna
nadlimitní Příjem nabídek 27.02.2023 04.04.2023 11:00
Rámcová dohoda na výkon servisní činnosti na SHZ, SCHZ, PHZ a PCHZ na skladech PHL ČEPRO, a.s. 2023 - 2027
nadlimitní Příjem nabídek 27.02.2023 04.04.2023 11:00
Rámcová dohoda – Zpracování projektových dokumentací a výkon inženýrské činnosti na technické infrastruktuře vodohospodářských staveb ve vlastnictví ČEPRO, a.s. 2023 – 2027
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2023 04.04.2023 10:00
Opravy a revize kulových uzávěrů, vč. pohonů a jejich koupě
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2023 04.04.2023 10:00
RD na servisování osobních automobilů ŠKODA v ČEPRO, a.s. II
nadlimitní Hodnocení 09.02.2023 21.03.2023 11:00
Rámcová dohoda - Opravy vad produktovodu
podlimitní Hodnocení 08.02.2023 17.03.2023 10:00
Rámcová dohoda - Servis rekuperačních jednotek Carbon Beds
nadlimitní Hodnocení 08.02.2023 20.03.2023 10:00
Upgrade řídícího systému produktovodu (1. etapa)
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 15.03.2023 10:00
Oprava katodové ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.
nadlimitní Hodnocení 18.01.2023 24.02.2023 10:00
všechny zakázky