Veřejné zakázky ČEPRO a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

ČEPRO a.s.
IČO: 60193531

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda - Rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 17.09.2019 23.10.2019 10:00
Pojištění odpovědnosti za újmu společnosti ČEPRO, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 22.08.2019 01.10.2019 10:00
Pojištění sítě čerpacích stanic EuroOil
nadlimitní Hodnocení 07.08.2019 13.09.2019 10:00
Kontroly a servis lokotraktorů v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023
nadlimitní Hodnocení 05.07.2019 03.09.2019 11:00
Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice 2020 - 2021
nadlimitní Hodnocení 21.06.2019 29.07.2019 10:00
Dodávky zemního plynu pro čerpací stanice 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2019 25.06.2019 10:00
Rámcová dohoda-Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019-2023)
nadlimitní Vyhodnoceno 07.06.2019 08.07.2019 10:00
Rmcová dohoda - Opravy vad produktovodu DN 150 - DN 300, PN 63
podlimitní Vyhodnoceno 05.06.2019 19.07.2019 15:00
Dodávky zemního plynu pro sklady 2020 - 2021
nadlimitní Hodnocení 05.06.2019 12.07.2019 10:00
Dodávky elektrické energie pro sklady 2020 - 2021
nadlimitní Hodnocení 04.06.2019 10.07.2019 10:00
Firewall
nadlimitní Hodnocení 29.05.2019 08.07.2019 10:00
Zvětšení nádržové kapacity a rekonstrukce ČS Mstětice
podlimitní Hodnocení 22.05.2019 17.06.2019 10:00
Nákup nové lokomotivy a nákup komplexně modernizované lokomotivy pro sklady PHM Střelice a Loukov
nadlimitní Hodnocení 12.04.2019 21.05.2019 11:00
Dodávky zemního plynu pro čerpací stanice - 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2018 20.08.2018 00:00
Rámcová dohoda na nákladní železniční přepravu, 2019 - 2021
nadlimitní Vyhodnoceno 29.06.2018 07.09.2018 11:00
všechny zakázky