Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky cisternových návěsů PHM do ČEPRO, a.s. 2024 – 2026
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy s jedním účastníkem na dodávku až deseti nových, nepoužitých a i jinak nerepasovaných automobilových cisternových návěsů LGBF, z toho až osmi bez hydraulického čerpadla a dvou s hydraulickým čerpadlem, určených pro zajištění přepravy hořlavých kapalin (současných kapalných motorových paliv, včetně biopaliv) třídy 3 dle dohody ADR, v platném znění, jak vyplývá ze znění zadávací dokumentace a jejích příloh, zejména č. 3 – Technický popis návěsů, kde je uvedena specifikace návěsů a technické podmínky. Zadavatel si vyhrazuje právo na základě a za podmínek uvedených ve smlouvě odebrat od dodavatele další dva (2) návěsy bez hydraulického čerpadla v rámci opčního práva.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci provozování stávajícího vozového parku využívá pro své další interní aplikace a databáze data ze systému měření BARTEC 3003, kterým jsou vybaveny všechna jeho vozidla.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)
Kontakt: Ing. Pavel Ševčík, 739 240 286
pavel.sevcik@ceproas.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.05.2024 11:00
Datum zahájení: 04.03.2024 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: