Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ano (uzavření rámcové dohody)
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda - Vypracování PD na rozšíření PBŘ techn. infrastruktury ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Vypracování projektové dokumentace (výše též jen „PD“) požárně bezpečnostních řešení (výše též jen „PBŘ“), pro výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících stavebních objektů, zajištění inženýrských činností a zajištění autorského dozoru na objektech technické infrastruktury ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.06.2023 10:00
Datum zahájení: 14.04.2023 09:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):