Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda o kontrolní činnosti zařízení PBZ na skladě PHM ČEPRO, a.s., Klobouky u Brna
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je služba dodavatele, spočívající v provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení („PBZ“) a vybraných věcných prostředků požární ochrany dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, na skladě PHM ČEPRO, a.s., Klobouky u Brna a to zejména stabilních hasicích zařízení pěnových a pěnových sprejových („SHZ“), stabilních hasicích zařízení s náplní plynu CO2 („GHZ“), stabilních chladících zařízení vodních („SCHZ“), systému elektrické požární signalizace („EPS“) a systému detekce hořlavých par a plynů („DHP“), hasících přístrojů a požárních ucpávek a jejich součásti.
Místo plnění: Hodonín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)
Kontakt: Pavel Ševčík, pavel.sevcik@ceproas.cz
mob.: 739 240 286
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.05.2023 11:00
Datum zahájení: 27.02.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: