Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Digitalizace a modernizace systémů CCTV a PTZS na skladě PHL ČEPRO, a.s., Hněvice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této zakázky jsou stavebně-montážní práce, dodávky a event. další činnosti, směřující k realizaci digitalizace a modernizace interního kamerového systému ("CCTV"), požárního zabezpečovacího a tísňového systému skladu ("PZTS") a přístupového systému skladu ("ACS"), včetně optické infrastruktury skladu v rozsahu a kompletně dle znění zadávací dokumentace a jejích příloh č. 3 a č. 4, jenž obsahují stavebně-konstrukční řešení předmětu plnění, včetně jeho elektro části.
*****************************************************************
2. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ se bude konat v náhradním termínu dne 30. 3. 2023 od 10´00 na skladě PHM ČEPRO, a.s. Hněvice, Hněvice č.p. 62.
*****************************************************************
Místo plnění: Litoměřice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)
Kontakt: Pavel Ševčík, 739 240 286
pavel.sevcik@ceproas.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.04.2023 11:00
Datum zahájení: 13.03.2023 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: