Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření místní komunikace a stání cisteren ve Mstěticích
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem úprav je rozšíření stávající místní komunikace a dvou parkovacích pásů pro autocisterny čekající na vjezd do skladu Mstětice. Parkovací pásy jsou navrženy podél dvoupruhové obousměrné místní komunikace vedoucí od silnice II/101 směrem k areálu společnosti ČEPRO, a.s., sklad Mstětice. Součástí rozšíření komunikace je i výstavba železobetonové monolitické opěrné zdi vyrovnávající výškové rozdíly k sousednímu areálu a zajištění odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch do nové dešťové kanalizace, která bude převádět dešťové vody přes ORL (odlučovač ropných látek) do stávající areálové dešťové kanalizace společnosti ČEPRO, a.s.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 25.11.2022 10:00
Datum zahájení: 21.10.2022 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: