Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení jsou činnosti, práce a dodávky dodavatele, spojené se zásahy při haváriích, spojených s únikem závadných látek (zejména benzínu automobilového a nafty motorové, a.j.) s následným odstraňováním následků těchto havárií.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)
Kontakt: Ing. Pavel Ševčík, Odd. nákupu ČEPRO, a.s.,
739 240 286
pavel.sevcik@ceproas.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.03.2021 11:00
Datum zahájení: 07.01.2021 15:00