Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Historian
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je:
a) Dodávka licence platformy centrálního úložiště procesních dat z řídicích systémů zadavatele tzv. Historian (dále i „SW“, Historian“ nebo pouze „Platforma“) dle podmínek této zadávací dokumentace.
b) Kompletní implementace a naplnění platformy centrálního úložiště procesních dat z řídicích systémů zadavatele Historian dle podmínek této zadávací dokumentace.
Součástí implementace bude zejména:
- Instalace centrálního serveru v Hněvicích
- Instalace proxy/agentů na 17 skladů
- Příprava struktury assetů
- Tvorba šablony
- Připojení na IBM Cognos
- Post implementační práce
c) Software podpora/maintenance výrobce platformy po dobu 1 roku od předání a převzetí kompletního díla dle podmínek této zadávací dokumentace.
d) Školení v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 Smlouva o dodávce platformy centrálního úložiště Historian a jeho implementaci
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)
Kontakt: Milan Trnka
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 16.02.2021 10:00
Datum zahájení: 21.12.2020 12:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):