Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda - defektoskopie produktovodů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem bude defektoskopie produktovodů, tj. provedení vnitřní inspekce ocelového potrubí určeného k přepravě nafty a benzínu, které se nachází na území České republiky, které je ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s. Vnitřní inspekce ocelového potrubí zahrnuje magnetickou inspekci (MFL), ultrazvukovou inspekci (UT), kombinací inspekce (MFL) + (UT) základní a rozšířenou geometrickou inspekci a geometrickou inspekci X, Y, Z v rozměru 3D, a dále ostatní práce nebo výkony k provedení takové inspekce nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění dílčí zakázky na realizaci konkrétní inspekce může být, kromě vlastního provedení rovněž dodání materiálu potřebného k takové inspekci vybraným dodavatelem
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.12.2020 10:00
Datum zahájení: 07.10.2020 09:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):