Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Průměrná hmotnost vozidel
Jednotka: kg
Popis:
(nepovinné)
Průměrná hmotnost vozidel v provozním stavu (v kg),
dle odst. 2.2. ZD, písm. (vi)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 5 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět