Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Provozní hmotnost všech 8 návěsů
Jednotka: kg
Popis:
(nepovinné)
Provozní hmotností se rozumí účastníkem udávaná číselná hodnota garantované nejvyšší hmotnosti návěsu pro zápis v Osvědčení o registraci vozidla (položka G).
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 5 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět