Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: celková nabídková cena "C"
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
nabídková cena - jen pro účely hodnocení:
C = C1 + C2 + C3 + C4, kde:
C1 ...... svoz komunálního a třiděného odpadu
C2 ...... svoz neb., obj. a ostatního odpadu;
C3 ...... pronájem nádob;
C4 ...... prov. admin. služeb
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět