Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: nabídková cena "IP" - prémie tuzemského trhu
Jednotka: USD
Popis:
(nepovinné)
Způsob výpočtu celkové ceny minerálních olejů (bez DPH), jíž je soutěžená nabídková cena IP součástí, zachycují vzorce v č. 15.1.1. ZD.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět