Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil
Jednotka: CZK
Popis:
(nepovinné)
cena za 1 litr kapaliny
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ano
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
Nastavení kritéria pro elektronickou aukci
Ano
zpět