Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Prováděni sanací a monitoring starých ekologických zátěží v ČEPRO, a.s., 2024 - 2028
Odesílatel Pavel Ševčík
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2024 16:05:58
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje ke splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložení seznamu významných služeb v počtu osmi, z toho pět v bodě I. pododst. 8.6.2., a po jedné v bodech II., III., a IV. pododst. 8.6.2., t.j. celkem osm služeb uvedených parametrů.

P. Ševčík, ČEPRO, a.s.