Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Prováděni sanací a monitoring starých ekologických zátěží v ČEPRO, a.s., 2024 - 2028
Odesílatel Pavel Ševčík
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2024 10:05:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

ZMĚNA !

Po širší diskuzi u zadavatele dochází k návratu k původní verzi Položkového rozpočtu, t.j. přidané položky č.: 130 - 135 byly odebrány.

Zadavatel dospěl k názoru, že na zmíněné položky má uzavřen jiný smluvní vztah, a práce a činnosti nebudou v rámci plnění této zakázky využívány. Tato změna by rovněž přinesla těžkosti do hodnocení podaných nabídek.

ČEPRO, a.s. se omlouvá za zmatení účastníků.

P. Ševčík, ČEPRO, a.s., Odd. centrálního nákupu