Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Prováděni sanací a monitoring starých ekologických zátěží v ČEPRO, a.s., 2024 - 2028
Odesílatel Pavel Ševčík
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2024 15:04:12
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel upravil přílohu č. 3 ZD přidáním položek č. 130 - 135, ale v rámci služby dle tohoto předmětného zadávacího řízení je nepředpokládá využívat – má uzavřenou jinou smlouvu o likvidaci odpadů, případně smlouvu o havarijní službě. Zadavatel přepokládá sanaci kontaminovaných zemin IN SITU (položky č. 32 -38). Manipulace s nekontaminovanými zeminami jsou obsaženy v položkách č. 115 – 118), jejichž odstraňování však zadavatel nepředpokládá.

P.Ševčík, Odd. centrálního nákupu, ČEPRO, a.s.


Přílohy
- Příloha ZD č. 3_Položkový rozpočet_CENÍK_Sanace a monitoring_verze II_doplň. 5 3 24.xlsx (43.47 KB)