Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda - stavební opravy na ČS a skladech společnosti ČEPRO, a.s.
Odesílatel Adéla Urbánková
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2023 21:08:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
ačkoliv již uplynul termín pro možné podání žádosti o vysvětlení dodavateli a zadavatel již není vázán termíny ve smyslu příslušného zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodl se zpracovat svou odpověď a toto vysvětlení zadávací dokumentace zveřejnit.
S pozdravem Adéla Urbánková


Přílohy
- vysvětlení na dotaz.pdf (1.94 MB)