Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup vozidel s alternativním pohonem
Odesílatel Lenka Hošková
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2023 13:17:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (1.01 MB)
- Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel - II. dílčí část.xlsx (21.76 KB)