Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s., Loukov
Odesílatel Pavel Ševčík
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2023 10:49:25
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
děkujeme za váš zájem o realizaci naší zakázky a odpovídáme na váš dotaz:
Výkazy výměr jsou součástí projektové dokumentace, jejíž poskytnutí podléhá podpisu Dohody. Zadavatel je však vyjmul a uveřejnil jako přílohy ZD č. 3a - DHP, č. 3b - EPS a č. 3c - ZDP.
Nabídková cena "C" pro hodnocení doručených nabídek, je součet všech tři dílčích nabídkových z VV, viz. Krycí list nabídky.

P. Ševčík, ČEPRO, a.s.